Lawfund

Financiert advocaatfacturen

 

Rechtshulpverleners worstelen vaak met de inning van declaraties. Facturen worden laat betaald, de debiteurenstanden zijn vaak aanzienlijk en toch voelt u de druk uw cliënt bij te blijven staan.

Dat kan anders.

Met Omnius Lawfund krijgt u uw declaratie direct betaald op uw rekening. Zonder debiteurenrisico.

check-mark-omnius

Krijg uw declaraties direct betaald

check-mark-omnius

Geen debiteuren- of incassorisico

check-mark-omnius

Voor al uw cliënten beschikbaar

check-mark-omnius

Maakt rechtshulp voor iedereen bereikbaar

Omnius Lawfund is inclusief bij het pakket Omnius Start.
U kunt onbeperkt zaken financieren. Meer informatie? Download hier onze flyer.
infographic-Lawfund-stap2-2

Meld u aan voor Lawfund

Het gebruik van Omnius Lawfund is inbegrepen in het pakket ‘Omnius Start

Lawfund in 5 stappen:

U heeft een dossier waarvan het declaratiebedrag hoger is dan € 2000,-.

We werken met één totaalbedrag, waar de hele zaak voor kan worden gedaan.
U kunt werken met een bedrag van € 2.000 tot € 10.000.

De cliënt en het type zaak komen in aanmerking voor een financiering (lening).

De zaak en de cliënt moeten een lening kunnen rechtvaardigen. Op de cliënt wordt een kredietwaardigheidscheck uitgevoerd.

U brengt cliënt op de hoogte van de mogelijkheden van Lawfund en verwijst de client naar omnius.nl/lawfund/

De cliënt moet zelfstandig de lening aanvragen, met een opdrachtbevestiging van u op zak.

De cliënt doorloopt de kredietwaardigheidscheck en ontvangt een goedkeuring op de lening van het declaratiebedrag.

De advocaat ontvangt het declaratiebedrag direct op de rekening.

Meer informatie over alle stappen?

Download hier onze flyer.

infographic-Lawfund-stap6
In het juridische landschap bestaat een groep die vaak tussen wal en schip belandt. Dat is de groep die geen aanspraak kan maken op gesubsidieerde rechtsbijstand of geen dekking krijgt van een rechtsbijstandverzekering en dus zelf moet betalen. Het is met enige regelmaat een reden om dan uiteindelijk toch van rechtshulp af te zien.

Hoe werkt Lawfund?

Tijdens het intakegesprek wordt de cliënt geïnformeerd of hij/zij in aanmerking zou kunnen komen voor een financiering van de advocaatkosten. Of de cliënt hiervoor in aanmerking komt hangt af van zijn persoonlijke situatie. Indien de cliënt geïndiceerd wordt met Lawfund, wordt dit in de lead genoteerd en bij u kenbaar gemaakt. Ook de cliënt krijgt in zijn schriftelijke bevestiging vanuit de intakebalie meer informatie toegestuurd over de mogelijkheden.

De cliënt kan in aanmerking komen voor Lawfund. Dit is nog geen zekerheid. Pas wanneer u een plan van aanpak met de cliënt hebt afgesproken, waarbij een opdrachtbevestiging is opgesteld met een totaal declaratiebedrag, kan de cliënt de definitieve aanvraag doen voor een financiering.

Komt de cliënt niet in aanmerking voor Lawfund? Probeer dan zelf goede afspraken te maken met de cliënt. Leg de nadruk op het belang en niet zozeer de kosten. De cliënt zal wellicht teleurgesteld zijn, maar heeft nog steeds rechtshulp nodig.

 

Welke zaken en cliënten komen in aanmerking?

Elke zaak waarbij de aard van de zaak de lening niet in de weg zit, kan in aanmerking komen voor een financiering.

Indicatief overzicht:

 

Geen lening

Wel lening

 • Strafzaken
 • Bij toepassing gesubsidieerde rechtsbijstand
 • Kans op een (forse) tegenclaim
 • Civiele zaken
 • Bestuursrecht
 • Voor cliënten die u vonden via Omnius, maar ook uw eigen cliënten
 • Alleen consumenten, geen rechtspersonen

Neem contact met ons op

Heeft u een vraag? Stel hem hieronder.

Omnius-lawfund-mockup-half-23

Voorbeeld

Toepassing Lawfund declaratiebedrag

Om de privacy en gedragsregels te respecteren ziet Omnius geen facturen of declaraties tussen de advocaat en de klant.
U werkt met een totaalbedrag. Afhankelijk van de type zaak en de omvang kunt u als advocaat werken met een declaratiebedrag van:

EUR 2.500

EUR 4.000

EUR 6.000

EUR 8.000

EUR 10.000

Stel, u helpt de cliënt in een civiel geschil, waarbij een procedure moet worden gevoerd bij de kantonrechter, dan is het aan te raden een bedrag overeen te komen van EUR 8.000.

Uitbetaling declaratiebedrag

Wanneer de klant succesvol de aanvraagprocedure doorloopt, krijgt u het declaratiebedrag direct uitbetaald.

Stel, in bovenstaande procedure declareert u slechts EUR 6.000, dan dient u het restant naar de cliënt over te maken. Zij zullen dit bedrag aftrekken van de hoofdsom als tussentijdse aflossing. Is het bedrag niet voldoende? Dan kan u in overleg met de klant bepalen dat de klant:

1) zelf de declaraties gaat voldoen, zonder tussenkomst van Lawfund, of
2) er wordt een extra financiering aangevraagd bij Lawfund.

Let op: voor deze laatste optie geldt wel dat de klant voldoende liquide is om aan de aflossingsverplichtingen te voldoen.
Bij een succesvolle leningaanvraag, rekent Omnius u eenmalig € 295,- handlingfee, ongeacht de hoogte van de lening.

Verschil met factoring

Het bepalende verschil met factoring is dat de financieringsmaatschappij u meteen volledig betaalt. U bent niet meer afhankelijk of de eindklant daadwerkelijk zijn verplichtingen nakomt. Bij factoring blijft u zelf verantwoordelijk voor de inning van de facturen van debiteuren. In Lawfund maakt de financieringsmaatschappij afspraken over de betaling door de klant.

Compliance

Lawfund voldoet aan alle eisen waaraan advocaten moeten voldoen, waaronder, maar niet beperkt tot, de gedragsregels.

Neem contact met ons op

Wij bellen u graag terug!

    

  Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 08:00 tot 18:00 uur via
  030 200 63 51 of contact@omnius.nl